Systemy kontroli dostępu w infrastrukturze, a inteligentny hotel

Systemy kontroli dostępu w infrastrukturze, a inteligentny hotel

Systemy kontroli dostępu w infrastrukturze, a inteligentny hotel

W dobie coraz większych możliwości automatyki budynkowej, zwanej popularnie domem inteligentnym, trudno oczekiwać by rozwiązania te nie znalazły swego miejsca w obiektach komercyjnych, takich jak hotele, motele i domy wypoczynkowe. Czym jest inteligentny hotel? I jakie systemy pomagają stworzyć takowy budynek? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule, dlatego koniecznie go przeczytaj.

Co to jest inteligentny hotel?

Inteligentny hotel to pojęcie szerokie, gdyż szeroka jest paleta rozwiązań, z zakresu automatyki budynkowej, które mogą być zastosowane w obiektach hotelowych. Bogate jest także spektrum możliwości uzyskiwanych dzięki automatyce budynkowej, zaczynając od zwiększenia komfortu pomieszczeń, poprzez poprawę bezpieczeństwa gości hotelowych, pracowników i mienia, a kończąc na zwiększeniu efektywności kosztowej i łatwości administrowania obiektem. Do najpopularniejszych grup urządzeń stosowanych w ramach automatyki budynkowej zaliczają się systemy kontroli dostępu, systemy zarządzania ogrzewaniem i klimatyzacją oraz systemy sterowania oświetleniem i nawadnianiem. To dzięki nim możesz stworzyć inteligentny hotel.

Systemy kontroli dostępu – co warto o nich wiedzieć?

Systemy kontroli dostępu stanowiły pierwszą grupę rozwiązań z obszaru automatyki budynkowej, stosowanych w infrastrukturze hotelowej i w sposób naturalny zastąpiły niewygodne, trudne w zarządzaniu i łatwe do zgubienia, klucze. Dzięki zastosowaniu tych systemów możliwe stało się zarówno przydzielanie kluczy gościom hotelowym, jak również zarządzanie hotelowym personelem. Systemy kontroli dostępu umożliwiły łatwe podzielenie obiektu na strefy i udzielanie, pracownikom i podwykonawcom, prawa dostępu jedynie do części obiektów i pomieszczeń. Ułatwiły także modyfikowanie tych uprawnień bez uciążliwego procesu kopiowania, przekazywania i odbierania kluczy.

Jakie jeszcze zalety ma to rozwiązanie?

Inną zaletą systemów dostępu stała się możliwość nadzorowania pracy personelu hotelowego, pozwalająca na analizę efektywności wykonywania poszczególnych zadań i podejmowanie działań poprawiających organizację pracy.
Ważną rolą systemów zarządzania dostępem okazało się także zwiększenie bezpieczeństwa gości, personelu i mienia. Obecne systemy te w sposób automatyczny współpracują z systemami przeciwpożarowymi, gwarantując otwarcie drzwi z chwilą wykrycia ognia bądź dymu. Są one także ważnym elementem systemów sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto, dzięki możliwości nadzorowania ruchu personelu i podwykonawców, możliwe jest wykrywanie sytuacji nietypowych, wskazujące na zaistnienie zagrożenia dla osób i mienia. Wszystkie opisane korzyści potwierdzają celowość automatyzacji infrastruktury hotelowej. Warto jednak pamiętać że systemy kontroli dostępu wraz z systemami zarządzania ogrzewaniem i klimatyzacją oraz systemy sterowania oświetleniem i nawadnianiem to dopiero początek zastosowań automatyki budynkowej i wiele udogodnień jest jeszcze przed nami.

Category : Usługi Tags : ,