System przywoławczy z perspektywy użytkownika

System przywoławczy z perspektywy użytkownika

System przywoławczy z perspektywy użytkownika

Znane i stosowane od wielu już lat, systemy przywoławcze, nazywane czasami systemami przyzywowymi, systematycznie zwiększają swoją popularność i zakres możliwych zastosowań. Skutkuje to pojawianiem się szeregu nowych funkcjonalności, z których korzystać mogą ich potencjalni użytkownicy. Sprawdź, czemu warto na nie stawiać.

System przywoławczy – domy opieki i szpitale

Historycznie pierwszym i jak dotąd najczęstszym obszarem stosowania systemów przywoławczych są szpitale oraz domy opieki nad osobami starszymi. Pacjenci i pensjonariusze tych ośrodków mogą, za pomocą systemów przyzywowych, powiadomić obsługę pielęgniarską lub swego opiekuna o konieczności udzielenia im pomocy. Z uwagi na różny stopień niesprawności, szpitalne systemy przyzywowe pozwalają na wezwanie obsługi pielęgniarskiej za pomocą tradycyjnych przycisków montowanych na ścianie, włączników dostępnych przy wezgłowiu łóżka lub tzw. włączników ciągnionych. Możliwe jest również uruchomienie powiadomienia za pomocą głosu. Rozwiązanie to zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pacjenta, umożliwiając personelowi reagowanie na sytuacje stanowiące realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Zwiększa ono także komfort podopiecznego szpitala czy też placówki opiekuńczej.

Jakie są korzyści z użytkowania tego systemu?

Nieco inne korzyści daje użytkownikowi domowy system przywoławczy, który poza możliwością powiadomienia opiekuna znajdującego się w pobliżu podopiecznego, pozwala na przesłanie żądania pomocy na wcześniej wskazane telefony GSM. Dzięki temu rozwiązaniu, podopieczny pozostawać może pod dyskretnym nadzorem swojej rodziny lub opiekuna, pozwalając im na mobilność oraz wykonywanie obowiązków domowych i zawodowych.

System przywoławczy w hotelu – czy to dobre rozwiązanie?

Całkowicie odmienna grupa korzyści wynika natomiast ze stosowania systemów przyzywowych w infrastrukturze hotelowej. Oparte na systemach przywoławczych usługi hotelowego consierge, pozwalają gościom hotelowym na przywołanie hotelowej obsługi w celu zamówienia zindywidualizowanych usług VIP. Rosnące zainteresowanie hotelowymi systemami przyzywowymi każe przypuszczać że stanowią one dobrą odpowiedź na potrzebę zapewnienia coraz większego komfortu gości i oferowanego im, standardu obsługi. Nic więc dziwnego, że coraz więcej hoteli stawia na system przywoławczy.

Category : Oprogramowanie dla usług Tags : ,